Renovació Parcial de la Junta de Govern

2019-02-01

El día 14 de desembre de 2018 es va renovar de forma parcial la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Tarragona. La composició de la mateixa es:

President: Isidor Guerrero Torres

Vicepresident: Anton Domenech Calamote

Secretari: Àngel Pérez Gòmez

Tresorera: Anna Balaguer Puigfel

Vocal: Alexandre Sardà Ferrando